TÜBİTAK tarafından en az bir mühendis çalıştıran, sermaye şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için geliştirilmiş bir programdır. Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Yararlanacak Kuruluşlar

Büyük Firmalar ve KOBİ’ler

Destek Türü

Hibe

Destek Oranı

%60

Proje Süresi

Maks.36 ay

Bütçe

Sınırsız.

Ön Ödeme

Mevcut %25 –Maksimum 500.000 TL

Desteklenen Giderler

Personel( Yeni ve Mevcut personel)

Seyahat Giderleri

Alet,Techizat, Yazılım,Yayın

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Danışmanlık Ve Diğer Hizmet Alımları

Universite ve Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler

Malzeme giderleri

Proje Hazırlama ve Takip Ücreti Desteği

Yok

Diğer Teşvikler

5746 sayılı kanundan sağlanan vergi indirimi, SGK teşviki, stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası

Proje sonrası 5. Bölgeden yatırım imkanı

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projelerinde proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.