Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.   Başvuruyu yürütücü kuruluş yapar. Yararlanıcı kuruluş projeye sadece kendi destek oranını öder. Geri kalan Ödemeler TÜBİTAK tarafından yapılır.

Yararlanacak Kuruluşlar Büyük kuruluşlar ve KOBİ’ler Müşteri Kuruluş Üniversiteler,Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,  Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri Yürütücü Kuruluş.
Destek Türü Hibe
Destek Oranı Büyük Kuruluş %60, KOBİ %75

%5 Yürütücü kuruluş kurum hissesi

Proje Teşvik İkramiyesi: 2.500 TL Proje Yürütücüsü,1.500 TL Araştırmacı, 1.500 TL Yardımcı Personel

Proje Süresi 24 ay
Bütçe En fazla 1.000.000 TL
Ön Ödeme Çağrıya göre
Desteklenen Giderler Personel-Araştırmacı+Yardımcı personel ve Bursiyer
Seyahat Giderleri
Alet,Techizat, Yazılım,Yayın
Hizmet Alımları
 
Proje Hazırlama ve Takip Ücreti Desteği yok
Diğer Teşvikler 5746 sayılı kanundan sağlanan vergi indirimi, SGK teşviki, stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası
Proje sonrası 5. Bölgeden yatırım imkanı

1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı projelerinde, proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.