Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. KOBİ’lerin proje bazlı  Ar-Ge çalışmalarına başlatmak için geliştirilmiş bir programdır. Sermaye şirketi KOBİ’lerin kendi başlarına yapacakları 3 ve  ortaklı yapacakları ek iki proje desteklenmektedir. Destek oranı diğer projelere göre yüksek olup bütçe ve süre daha sınırlıdır. Proje yazım ve ilk dönem raporu hazırlama giderleri de destek kapsamına alınmaktadır.
 

Yararlanacak Kuruluşlar KOBİ’ler
Destek Türü Hibe
Destek Oranı %75
Proje Süresi  Maks.18 ay
Bütçe Maksimum 500,000 TL
Ön Ödeme Mevcut %25
Desteklenen Giderler Personel( Yeni ve Mevcut personel)
Seyahat Giderleri
Alet,Techizat, Yazılım,Yayın
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Danışmanlık Ve Diğer Hizmet Alımları
Universite ve Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler
Malzeme giderleri
Proje Hazırlama ve Takip Ücreti Desteği 10.000 TL
Diğer Teşvikler 5746 sayılı kanundan sağlanan vergi indirimi, SGK teşviki, stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası
Proje sonrası 5. Bölgeden yatırım imkanı

 

 

1507 KOBİ AR-GE Başlangıç  Destek Programı, Projelerinde proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.