Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

·         teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

·         mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

·         özgün teknolojilerin geliştirilmesi

·         teknolojik gelişimde ivme kazanılması

 

hedeflenmektedir.

Çağrı bazlı bir program olup. İhtiyaca göre çağrılar açılmaktadır. Destek unsurları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Yararlanacak Kuruluşlar Büyük kuruluşlar ve KOBİ’ler
Destek Türü Hibe
Destek Oranı Büyük Kuruluş %60, KOBİ %75
Proje Süresi  Çağrıya göre
Bütçe Çağrıya göre
Ön Ödeme Çağrıya göre
Desteklenen Giderler Personel( Yeni ve Mevcut personel)
Seyahat Giderleri
Alet,Techizat, Yazılım,Yayın
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Danışmanlık Ve Diğer Hizmet Alımları
Universite ve Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler
Malzeme Giderleri
Proje Hazırlama ve Takip Ücreti Desteği yok
Diğer Teşvikler 5746 sayılı kanundan sağlanan vergi indirimi, SGK teşviki, stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası
Proje sonrası 5. Bölgeden yatırım imkanı

 

1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme P.D.P. Projelerinde proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.