YATIRIM TEŞVİKTE 2017 YILINDA SAĞLANA EK DESTEKLER 2018’DE DE SAĞLANACAK
8 Kasım 2017 - By: - In: Genel - No comments

5520 Kurumlar Vergisi Kanununda geçici 9. maddede 2017 yılı için sağlanan aşağıdaki destekler, yapılan değişiklik teklifi ile 2018 yılında da uygulanması öngörülmektedir.

 5520 -GEÇİCİ MADDE 9- (Ek: 18/1/2017-6770/30 md.)

(1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.

Leave a comment