Kamu desteği ile yürütülen Ar-Ge projelerine 5746 sayılı kanun ile aşağıdaki destekler sağlanmaktadır.

a.       Vergi İndirimi

b.      Sigorta prim desteği

c.       Gelir Vergisi Stopajı Desteği

d.      Damga Vergisi İstisnası

e.      Gümrük Vergisi İstisnası

Bu desteklerin sağlanması için danışmanlık vermekte ve süreç yönetimi yapmaktayız.