AR-GE Projeleri Yönetim ve Danışmanlığı

Ar-Ge projelerinizi, firmanızın gelecek hedeflerine uygun olarak inceleyerek, hangi devlet desteklerinden yararlanabileceğinizi belirleyerek, uzun vadeli Ar-Ge projesi, yatırım, pazarlama, faaliyetleri için sağlanacak destekleri planlayarak firmanızın tüm desteklerden koordineli bir şekilde yararlanmasını sağlayabiliriz. Projelerinizde fikir aşamasından, fizibilite etüdü, bilimsel araştırma, uzman teknik danışmanlarının ve gerekli personelin  bulunması, proje ve bütçe planlaması, proje finansmanının sağlanması, proje dosyasını hazırlanması, projenin teknik ve mali olarak yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Ar-Ge projeleri için ülkemizde önemli destekler sağlanmasına karşın, bu desteklerin alınması için uygulanması gerekli detaylı prosedürler bulunmaktadır. Firmamız bu süreçlerde Ar-Ge yapan personel, akademisyenler, muhasebe bölümü ,üst yönetim, yeminli mali müşavir ve destek veren kurum arasında gerekli köprüyü kurarak bu süreçlerin firmaya sorun yaratmadan, hakkedilen desteklerden en yüksek oranda faydalanılması sağlanmaktadır. Firmamız bu süreçlerde firma çalışanlarına gelecek ekstra iş yükünü üstlenerek, firmanın değerli iş gücünün firma faaliyetlerinde daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ar-Ge Destekleri Aşağıda Sıralanmıştır.

TÜBİTAK TEYDEB AR-GE DESTEKLERİ
1. 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
2. 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
3. 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme P.D.P.
4. 1602 Patent Destek Programı
5. 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
KOSGEB AR-GE DESTEKLERİ

1. Ar-Ge İnnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı
2. Teknopazar – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
3. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destekleri
2. Teknokent Destekleri
KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ
5746 SAYILI KANUN SAĞLANAN DESTEKLER
AR-GE PROJELERİ  İLE İLGİLİ YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ
AR-GE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ
VERGİSEL DESTEKLER

1. Ar-Ge İle İlgili Vergisel Teşvikler
2. Patent İle İlgili Vergisel Teşvikler