Eğitim

Kurumların ihtiyacı olan Ar-Ge, Proje Hazırlama, Devlet Destekleri, Ar-Ge’nin Muhasebeleştirilmesi, İstihdam Teşvikleri, Finans Eğitimleri vermekteyiz. Gerekli görülmesi durumunda iş ortaklarımızla birlikte teknik ve mesleki  eğitimler, muhasebe, finans, kalite, üretim, konularında eğitim  organizasyonları yapmaktayız.