Teknokent Firmalarına Yönelik Hizmetlerimiz

Teknokentte yer almak isteyen firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Teknokentte yer almak isteyen firmalar için gerekli başvuruların yapılması, SGK ve vergi avantajlarının uygulanması, Ar-Ge proje desteklerinden yararlanılması konularında danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti vermekteyiz.
Ar-Ge faaliyetlerini teknoloji geliştirme bölgelerinde yapan firmalara aşağıdaki destekler sağlanmaktadır.a.Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği: Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler 31.12.2023 yılına kadar vergiden muaftır.
b. Personel Gelirleri Stopaj Teşviki: Bölgede çalışan AR-­‐GE personelinin ve AR-­‐GE personeli sayısının en fazla %10’u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar  her türlü vergiden muaftır.
c.Katma Değer Vergisi Muafiyeti: Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri
• Sistem yönetimi
• Veri yönetimi
• İş uygulamaları
• Sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
• kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.
d-­ Sigorta Primi Teşviği: Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
e-­ Atık Su Teşviği: Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.