Üniversiteler için Hizmetlerimiz

Üniversitelerdeki genç akademisyenler için veya büyük projeler için proje hazırlama konusunda eğitimler vermekteyiz ve akademisyenlere projeleri hazırlamakta koçluk yapmaktayız. Özellikle genç akademisyenlere ilk projelerinde destek vermekteyiz.
Aşağıdaki sıralanan projelerde üniversitelere destek vermekteyiz.

 a. TÜBİTAK
1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 – Hızlı Destek Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 – Kariyer Geliştirme Programı
b. KALKINMA AJANSLARI
1. Doğrudan Destek Programı
2. Teknik Destek Programı