Yatırım Projeleri Danışmanlığı

Firmalara yatırımları öncesi rehberlik yaparak, yatırımları ile ilgili devlet desteklerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Kısa-orta ve uzun vade yatırım planları yapılarak yatırımlar için değişik kurumların verdiği desteklere, bir plan dahilinde başvurular yapılması ile en yüksek destek sağlanır.

Yatırım projelerinde önfizibilite çalışmaları, kapasite tayini, hat dizaynı çalışmaları, yatırım planlama çalışmaları, finansman sağlanması, firmalara verdiğimiz diğer hizmetlerdir.

 

 

Yatırım projelerine destek sağlayan kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Destekleri
Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları
KOSGEB Endüstriyel Destek Projeleri
KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Projeleri

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB KOBİGEL