VERGİSEL TEŞVİKLER

Ar-Ge Projeleri ve yatırım projelerinde vergi indirimi avantajları sağlanmaktadır. Bu avantajların kullanılabilmesi için planlama ve süreç yönetimi hizmeti vermekteyiz.

Ar-Ge Projeleri Vergisel Avantajlar:

a. Kurumlar Vergisi İndirimi

b. Ar-Ge Çalışanları Stopaj Teşviki

c. Damga Vergisi İstisnası

Yatırım Projeleri Vergisel Avantajlar:

a. KDV istisnası

b. Gümrük Vergisi İstisnası

c. Kurumlar Vergisi İndirimi

d. Çalışanlara Stopaj Desteği