Yatırım teşvik kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendirilmekte ve 1,2,3,4 bölgelerde 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılmaktadır. 

 

 

Öncelikli alanlardan yatırım teşvik kullanımı için stratejik planlama, danışmanlık, proje yönetimi, teşvik başvuru hazırlama ve süreç yönetimi hizmetleri vermekteyiz.