KOSGEB’e kayıtlı firmaların her hangi bir projeye gerek olmadan başvuru yaparak alabilecekleri desteklerdir. Programı 3 yıllık olup her 3 yılda bir tüm destek ve haklar yenilenmektedir. Firma 3 yıl içerisinde programda tanımlanmış desteklerden limitler dahilinde faydalanmaktadır. Desteklerden yararlanmak için KOSGEB’de hesabınızın güncel olması ve Genel Destek programına kayıt yapılması gereklidir. Alınmak istenilen destek ile ilgili başvuru yapılarak onay alınır, harcama yapılır ve destek başvurusu yapılarak destek alınır. Destekler ve limitler aşağıda sıralanmıştır.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ
(TL)

DESTEK ORANI

1. ve 2. Bölgeler

3 ve 4 Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

%50

%60

%70

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

Tanıtım Desteği

25.000

Eşleştirme Desteği

30.000

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

Danışmanlık Desteği

22.500

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

Tasarım Desteği

22.500

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

Belgelendirme Desteği

30.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

Lojistik Desteği

40.000

 

Destekleri almak için KOBİ beyanı ve genel desteklerden yararlanmak için başvuru yapılması gereklidir. Genel Destek Başvurusundan sonra her destek için ayrı ayrı başvuru yapılmalı onayı takiben harcamalar yapılarak destek  isteği yapılmalıdır.