Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi:

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

Değişik kurumlar bu eğitimi vermektedir. Güncel eğitim programları KOSGEB internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu eğitimlerde Yeni Girişimci Desteği için iş planları hazırlanması öğretilmektedir.

 

Yeni Girişimci Desteği:

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi almış girişimciler bu destekten yararlanabilmektedir. Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda  şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimciler iş planı yaparak  programın başvuru formunu doldurarak KOSGEB’e başvurması gerekmektedir.

Desteklenecek Giderler

DESTEK ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI %

(1 VE 2. BÖLGE)

DESTEK ORANI %

3.,4.,5.,6.  BÖLGE)

İşletme Kuruluş Desteği GERİ ÖDEMESİZ 2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye %80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye %90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği 30.000
Sabit Yatırım Desteği GERİ ÖDEMELİ 100.000

 

Gişimcilerimize iş planı hazırlama konusunda destek vermekteyiz.