KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Yatırım süresi azami 36 aydır. Bu ek olarak 1 yıl  işletme giderleri desteği verilebilir. Destek üst limiti 5.000.000 TL’dir. Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği.

İşletme Ölçeği Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

+ Geri Ödemeli)

 

Mikro İşletmeler %70 (İleri teknoloji +%5) %100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler %60 (İleri teknoloji +%5)

 

Öncelikli Alanların Listesi

 

KOBİ Teknoyatırım projeleri için planlama, proje hazırlama ve süreç yönetimi hizmetleri vermekteyiz.