İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN VE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

İmalat sanayinde iller bazında başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri listesinde belirtilen konularda üretim yapan firmalar proje başvurusu yapabilecektir.

İstanbul:

Nace Kodu:                 Sektör Adı:

14                                  Giyim Eşyalarının imalatı

25                                  Makine ve Techizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünlerin İmalatı

28                                  Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ekipman İmalatı

20                                  Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

26                                  Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı

 

Kocaeli:

Nace Kodu:                 Sektör Adı:

25                                  Makine ve Techizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünlerin İmalatı

28                                  Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ekipman İmalatı

24                                  Ana Metal Sanayi

26                                  Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı

22                                   Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

İmalat Sanayi Sektörleri Listesi

Yazılım sektörü tüm illerde desteklenecektir.

Başvuru tarihi:24 Nisan-22 Haziran 2018’dir.Nace 21,26,30,3 kodlu yüksek teknolojili imalat sektörleri ve  62 kodlu yazılım sektörü tüm illerde başvurabilecektir.

Diğer Başvuru Koşulları:

  • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
  • Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.
  • Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Süresi: en az 6 en fazla 12 ay

Destek Oranı: Tüm illerde %60

Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz: 300.000 TL Geri Ödemeli 700.000 TL

Gider Adı Geri Ödemesiz Destek Geri Ödemeli Destek
Personel Giderleri 100.000 TL’ye kadar X
Makine-Techizat (Kalıp ve bilişim Donanım Dahil) Giderleri 150.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar
Yazılım Giderleri İmalat sektörü işletmeleri:50.000 TL’ye kadar, Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
Yazılım sektörü işletmeleri:100.000 TL’ye kadar
Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar X

 

Proje Konuları:

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve
devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka,
ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları,
bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve
ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /
oyun geliştirme

KOBİGEL 2018-01 Çağrısı