Bu programda ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilecek projeler desteklenmektedir.

Proje Süresi:36 ay

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

Destekler ve Destek Oranları

Destek

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Makine Teçhizat Giderleri Desteği

%70

%30

Yazılım Giderleri Desteği

%70

 
Personel Giderleri Desteği
Bilgi Transfer Desteği
Test, Analiz, Kalibrasyon ve referans Numune Desteği
Hizmet Alım Desteği

 

2018-1 Çağrısı

 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir

 

Başvuru Tarihi:  01.01.2018-31.03.2018

Hedef Ürünler:

 

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27- Elektrikli teçhizat imalatı

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

25.40 – Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

 

sektörlerinde yer alan ürünler.

 

 

* KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

 

 

Stratejik Ürün Destek Programı  için proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.

 

 

2018-1 Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel Duyuru Metni

 

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları