Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Aşağıdaki şartları sağlayan kuruluşlar yararlanabilmektedir.

  • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Proje süresi 12 aydır. Yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, yurt içi için 50.000 TL destek verilebilmektedir. Destek üst limiti 150.000 TL’dir.  Destek oranı %100’dür.

KOSGEB TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı , proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.