·         Kurumlar vergisi kanununda Sınai  Mülkiyet Haklarında İstisna başlıklı düzenleme ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri  sonucunda ortaya çıkan buluşların

a.    Kiralanması

b.    Devri ve satışı

c.    Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları,

d.   Türkiye’de gerçekleştirilen üretim süreçlerinde kullanılması sonucunda elde edilecek kazanç ve iratların patentli ve faydalı modelli buluşa atfedilen kısmının %50’si kurumlar vergisinden belirli limitler dahilinde 5 yıl süre ile istisna tutulmuştur.

 

Bu istisnadan yararlanmak için

a.    Buluşa ilişkin araştırma geliştirme faaliyetinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması

b.    Patent veya Faydalı Model belgesi alınması

c.    İstisna Uygulamasından Yararlanacak kişilerden olunması

d.    Değerlendirme Raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

 

·         Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına bent eklenerek; Ar-Ge, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının katma değer vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır. Dolayısıyla, Patentin üretim sürecince kullanılması sonucu üretilen ürünlerin (Patentli ürün) satışı-teslimi KDV’ye tabi olacaktır.

Bu düzenlemeye göre, söz konusu istisna teslim nedeniyle yüklenilen KDV için herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Düzenleme 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetler için geçerlidir.

Bu teşviklerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.